Laos

Občania SR potrebujú na vstup do Laosu víza. O víza môžete vopred požiadať na najbližšom veľvyslanectve, ktoré je vo Varšave. Avšak na hraniciach s Laosom sa dajú kúpiť víza za 30 USD. (Na niektorých hraničných priechodoch vyberajú aj extra poplatky – 1 alebo 2 USD – za tzv. service charge.) Potrebujete k tomu ešte fotografie pasového formátu. Niekde stačí jedna, inde vyžadujú dve.