Laos

  • 8. február – čínsky nový rok. Je to niečo ako náš Silvester. Napriek tomu, že Laosania sa riadia našim kalendárom, oslavujú tento sviatok viac. Typické sú veľmi pestrofarebné a hlučné oslavy spojené s ľudovou zábavou.
  • 22. marec – deň komunistickej strany.
  • 13. – 15. apríl – laoský nový rok. Asi najkrajší sviatok v Laose. Tieto dni by mali byť rodiny, navštevujú chrámy, umývajú vodou sochy Budhu, robia pieskové stupy, vyzdobujú Budhove sochy kvetinami. Vypúšťajú zvieratá z ohrád, lebo aj tie majú zažiť slobodu. Večer sa tancuje a zabáva.
  • 1. máj – sviatok práce
  • stred mája – raketové dni – dedinčania prosia svojich bohov, aby zoslali dážď. Podomácky vyrobené rakety vypúšťajú čo najvyššie. Tieto sviatky sa odohrávajú v severnej časti Laosu, najmä v okolí miest Vientanie a Vang Vieng.
  • 20. máj – Budhove narodeniny spojené s návštevami chrámov
  • 2. december – národný deň, kedy zvíťazila strana nad monarchiou. Tento sviatok je spojený aj s vojenskou prehliadkou.