Južná Kórea

Slovenská republika má s Južnou Kóreou bezvízový režim. Pri vstupe do krajiny sa udeľujú 90 dňové turistické víza. Prekročenie tohto limitu môže spôsobiť problémy pri ďalšej návšteve.