Južná Kórea

Južná Kórea má veľmi živé tradície a rada ich oslavuje verejne. Návšteva tejto krajiny počas sviatkov bude určite patriť medzi vaše najväčšie zážitky. Spomedzi množstva sviatkov vyberáme tie, ktoré sú podľa nás najzaujímavejšie. Južná Kórea sa riadi podľa lunárneho kalendára.

  • Samjinal – 3. deň marca sa oslavuje príchod jari. Ľudia si navzájom rozdávajú ryžové koláčiky.
  • Chopail – 8. deň apríla sa oslavujú Budhove narodeniny.
  • Chilseon – 7. deň júla sa oslavuje začiatok monzúnu. Podávajú sa predovšetkým slíže.
  • Sangdalgosa – 10. mesiac sa oslavujú domáci bôžikovia a okolo domu sa dáva „zlaté“ lano.

Z týchto sviatkov je ozajstným festivalom iba Chopail – Budhove narodenie. Ostatné sviatky sú nevýrazné.