Japonsko

V krajine, kde funguje vzájomná úcta, rešpekt, porozumenie a pokora, o bezpečí niet žiadnej pochybnosti. V Japonsku platí, že keď napríklad stratíte fotoaparát v metre, na 99 percent ho potom nájdete uschovaný u zamestnanca metra.