Barma

Rok by sa dal rozdeliť na dve obdobia. Suché a daždivé.

  • Obdobia sucha – október až máj. V tomto období je v zásade najmenej zrážok, i keď na začiatku októbra môžu doznievať monzúny a na konci mája už začína obdobie dažďov. Najteplejší mesiac je máj, kedy teplota vystúpi až na 40°C. Ak by sme mali vybrať najvhodnejšie obdobie na návštevu Barmy, tak od novembra do februára. Teplota je v tom čase príjemná, ale treba počítať s najväčším množstvom turistov a najvyššími cenami v roku.
  • Obdobie dažďov – máj/jún až október. Cesty bývajú v tom čase zaplavené, je vyšší stav riek a hrozia záplavy.