Francúzska Guyana

Táto krajina je pomerne málo navštevovaná, ale koluje o nej neuveriteľne veľa povier, že je nebezpečná. Napriek tomu, čo všetko sa o Francúzskej Guyane popísalo, je to jedna z najbezpečnejších oblastí v Južnej Amerike. V záujme vašej bezpečnosti vám odporúčame najmä:

  • Mať antimalariká, ak idete do pralesa.
  • Dodržiavať pitný režim, pretože prostredie je veľmi vlhké a rýchlo môže dôjsť k dehydrovaniu.
  • Mať so sebou opaľovací krém a pokrývky na hlavu.