Argentína

Argentína je bezpečnejšou krajinou ako Brazília. Bezpečnostná situácia sa zhoršila po ekonomickej a politickej kríze, ktorá zmenila mnohým Argentínčanom život. Situácia však nie je taká závažná, že by sťažovala cestovanie. Odporúčame dbať o nasledovné rady:

  • Pri výbere z bankomatu si dávajte pozor na osobné veci!
  • Nezúčastňujte sa demonštrácií!
  • Nepúšťajte sa do politických tém!
  • Vyhýbajte sa chudobným častiam!
  • Dávajte si pozor na falošné bankovky!
  • Nevymieňajte peniaze cez pouličných zmenárnikov!
  • V hromadných dopravných prostriedkoch si dávajte si pozor na osobné veci!
  • Večer vo veľkých mestách nechoďte do neosvetlených ulíc!