Sudán

Občania Slovenskej republiky potrebujú na návštevu Sudánu víza. Viac informácii o vízovom procese získate na Veľvyslanectve Sudánu vo Viedni – http://www.embassypages.com/missions/embassy16021/. Pred návštevou veľvyslanectva si overte, aké dokumenty budete musieť predložiť.