Martin Navrátil
Posts by Martin Navrátil

Travelistan je zdroj základných informácií pre cestovateľov, inšpirácia pre váhavých, priestor pre cestovateľov a ešte oveľa viac. Máme viac ako desaťročnú skúsenosť s cestovaním po svete. Navštívili sme spolu viac ako 150 krajín. O svojich cestovateľských zážitkoch už niekoľko rokov publikujeme články, uverejňujeme fotografie a poskytujeme rozhovory v rozhlase i v televízii. Našou cestovateľskou srdcovou záležitosťou je hodvábna cesta.